Home

Vanaf het eind van de 19e eeuw is er belangstelling geweest van entomologen om te inventariseren welke bladluizen (insecten) in hun land voorkomen. Voor Nederland zijn daarmee H.W. de Graaf, G.A. Six en S.C. Snellen van Vollenhoven (1862) begonnen en D. Hille Ris Lambers is de laatste geweest die aan een uitbreiding van de lijst over het voorkomen van bladluizen in Nederland is begonnen maar deze niet heeft kunnen afmaken c.q. publiceren. Wel zijn er de laatste eeuw waarnemingen gedaan door entomologen die ze wel of niet gepubliceerd hebben maar helaas niet altijd even makkelijk te vinden zijn.  Om toch een beeld te krijgen van waaruit de bladluis fauna van Nederland bestaat ben ik jaren geleden begonnen de waarnemingen van vroegere en huidige entomologen, waaronder mijn eigen waarnemingen, te bundelen. Bovendien heb ik geprobeerd van elke bladluis naam het betreffende artikel te vinden waarin de auteur de bladluis beschreven heeft en deze titels ook op te nemen in deze lijst. Ook zijn de waardplanten van de bladluizen opgenomen waarop ze de afgelopen jaren waargenomen zijn, samen met het artikel waarin dat beschreven staat en de datum van de waarneming.